Hướng dẫn mua hàng và thanh toán

Hướng dẫn mua hàng và thanh toán
 
 

 Số tài khoản ngân hàng:

 
 I. Tài khoản công ty 

Chủ tài khoản: CTY TNHH TIN HỌC TÂY ĐÔ
Hướng dẫn mua hàng và thanh toán 
Số tài khoản: 02886225201
Mở tại: Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) - CN Đống Đa - Hà Nội
  • Số tài khoản: 555523458888
  • Mở tại: Ngân hàng ACB - Chi nhánh Hà Nội 
II. Tài khoản cá nhân
 Chủ tài khoản: Đỗ Hải Hiền
Hướng dẫn mua hàng và thanh toán 
STK: 0491000034128   
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thăng Long

STK: 658668888
Ngân hàng ACB - Chi nhánh Hà Nội